Besöket

7

Hur går det till?

Ett nybesök hos aktin Kiropraktik & Hälsa startar med ett samtal om din hälsa och du berättar för oss om din sökorsak. För att kunna erbjuda en säker behandling utför vi sedan en grundlig undersökning som bland annat innehåller en neurologisk undersökning, mätning av blodtryck och slutligen ortopediska tester. När det är gjort undersöks området du söker för. Vi känner då igenom leder och muskler och utför ytterligare tester för att kunna ställa rätt diagnos. Själva behandlingsdelen innehåller justering av leder, mjukdelsbehandling och aktivering av inaktiv muskulatur.

 

Återbesöken är något kortare i tid eftersom vi kan börja behandla direkt efter att vi gått igenom hur smärtan/problematiken förändrats sedan första behandlingen. När behandlingsdelen är klar är det vanligt att du får en rehabiliteringsövning att göra hemma. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättning för att du ska bli återställd, men också för att kunna få ett resultat som håller i längden.

Eftersom kiropraktik är en del av den legitimerade sjukvården journalförs alla besök och går under lagen om tystnadsplikt.